Деца

Психологическо консултиране на деца

Нормално е децата да имат разнообразни страхове или да се безпокоят поради различни причини.

Нашата цел не е да изкореним от тях изцяло тези емоции, а да разберем каква е причината за тях, да разграничим кога страховете са прекалени и пречат на детето да се справи с предизвикателствата на ежедневието.

Може да се свържете с мен при следните проблеми

» Затруднена адаптация към училище, детска градина

» Проблеми в общуването с връстници и възрастни

» Агресия

» Прояви на хиперактивност

» Силно изявено чувство за собственост и ревност

» Силно съперничество с брат / сестра

» Фобии, тикове, заекване, истерични викове

» Проблеми със съня, нощно напикаване

» Панически атаки

» Силна тревога, тъга

» Натрапчиви мисли, повтарящи се действия

» Ниска самооценка

» Преживяна кризисна ситуация –  природно бедствие, катастрофа, др.

» Жертва / свидетел на физическо, емоционално или сексуално насилие

» Загуба на близък, нов партньор на родителя, нов член в семейството, развод

» Поведенчески проблеми

» Други страхове

Аз ще съпътствам Вашето дете така, че то да успее да изгради хармония в себе си, да използва пълния си потенциал и да се справи с предизвикателствата на живота.