Деца

Деца

Нормално е децата да имат разнообразни страхове или да се безпокоят поради различни причини.

Нашата цел не е да изкореним от тях изцяло тези емоции, а да разберем каква е причината за тях, да разграничим кога страховете са прекалени и пречат на детето да се справи с предизвикателствата на ежедневието.

Може да се свържете с мен ако наблюдавате следните състояния у Вашето дете:

Страхове:

•  излагане на непознати ситуации

• страх от изоставяне, отделяне от дома, от родителите   

•  страхове от специфични ситуации или обекти – фобии, тикове, заекване 

• поведение, свързано с избягване не само на обекта на страха, но и на всичко свързано с него 

• страх  от смърт, загуба, болести, природни бедствия 

• страхове от животни, насекоми, чудовища

•  проблеми със съня, страх от тъмното, нощно напикаване 

• страх от училище, трудна адаптация 

• Други: 
    • психосоматични състояния и симптоми
    • нарушена памет и концентрация

Тревожност, неспокойствие

• панически атаки

• тревога, тъга, силна подтиснатост

• натрапчиви и нежелани мисли, повтарящи се действия 

• ниска себеоценка, неувереност в собствените възможности 

• преживени стресиращи, заплашващи живота ситуации – напр. природни бедствия, катастрофи

• жертва или свидетел на физическо, емоционално или сексуално насилие

• загуба на близък, развод, нов партньор на родителя, нов член на семейството 

Общуване:

• силно противопоставящо, предизвикателно поведение, конфликтни взаимоотношения 

 • конфликтни отношения в училище – съученици/учители

• агресивно поведение към себе си, родители, приятели 

 • страх от общуване с непознати хора 

• нежелание за играене и общуване с връстници

• отказ да говори в определени ситуации – напр. детска градина, училище

• силно съперничество с брат / сестра или между съученици и приятели

В работата с децата се използват различни психологически методи и техники като ролеви игри, рисуване, моделиране.

Всички техники са адаптирани и съобразени с годините и състоянието на детето.

По този начин детето успява да изрази своите емоции, чувства, да преработи страховете си, ситуциите, които са го тревожели.