Какво получавам

Какво получавам, когато отида на психолог?

Първата сесия е отделена за събиране на повече информация и оценка на актуалната ситуация, така че психологът да сглоби най – обща картина за случващото се. Психологът дефинира естеството на психологическите трудности или нарушения, които съществуват, за да се създаде терапевтичен план, адаптиран към вашата ситуация.

Разбира се това е дълъг процес и продължава под някаква форма през всички срещи.

Важно е да се знае, че това е двустранен процес на взаимно напасване и изграждане на терапевтична връзка, която лежи в основата на успешната психологическа подкрепа.

Тази първа среща е важна както за психолога, за да може той да прецени ситуацията, така и за клиента, за да може той да усети как се чувства, да оцени професионалиста и да зададете всички въпроси, които иска. На първата консултация се поставя т. нар. рамка на консултирането.

Ето пример за някои въпроси, които може да се изяснят по време на първата среща:

  • Какво е обучението на психолога?
  • Какъв тип консултиране той практикува?
  • Колко минути продължават сесиите?
  • Каква е честотата на сесиите?
  • Каква е цената на сесиите?
  • Как се отменят сесиите ?
  • Едни от основните правила, които ще се спазват са пълна конфиденциалност и неосъждане и критикуване.

Психологът

Това специално време е споделено с още някой, който няма да Ви дава директни съвети, нито ще съди Вашето поведение и решения. Психологът ще ви съпътства в това пътуване към вас самите, така че да намерите подходящо решение за конкретния случай.

Да се доверите на някой друг е доста трудно да се каже, често това е дори повече отколкото на Вашето собствено семейство, Вашите приятели, близки .

Един от най – важните компоненти за успешна психологическа работа – това е терапевтичният съюз. Връзката на доверие, която се ражда и развива между психолога и клиента е необходима основа за това пътуване. В нея се изгражда възможността клиентът да говори интимно за своето страдание, за екзистенциалните си трудности и въпроси, за това, което смята за „неправилно“ в своя живот, за своите страхове, подтиснати емоции, срам.

За да стане възможен този процес, психологът е придобил необходими качества като активно, качествено слушане, емпатия, неосъдителност, некритичност, конфиденциалност, способност да разграничи собствените преживявания и емоции от тези на клиента си.

Всичко това е предшествано от един некратък път на работа – не само теоретична, но най – вече терапевтична. Психологът също така работи със себе си и със своите собствени преживявания и страхове в личната си терапия.