Семейно консултиране

Семейно консултиране


“ ...за да може един човек изцяло да се свърже с друг, първо трябва да се е свързал със себе си.
Ако не можем да приемем собственото си усамотение, то тогава ще използваме другия като щит срещу самотата си.“
Ървин Ялом

Семейството е една жива и постоянно променяща се система, която преживява свои периоди на трудности, проблеми, конфликти, кризи.

Понякога двойката не успява да се справи сама с появилото се напрежение, с неразбирателството, чувството за самота, неудовлетвореност, безпомощност.

В тези моменти изпълнени със страх, отчаяние, болка, гняв, семейният консултант ще ви даде нов прочит на Вашите отношения и заедно ще създадете нови, по – работещи модели на комуникация.

Семейното консултиране е ориентирано да помага в ситуации на криза в семействата като:

Какво е семейно консултиране ?

Семейно консултиране е системен психотерапевтичен метод за работа с двойки и семейства. Това е подход, разработен специално за достигане до взаиморазбиране и разрешаване на конфликтни ситуации. Ролята на семейния консултант е да даде различен поглед на отношенията и на поведението на всеки един член от семейството. 

Целта на този вид консултиране е семейството да открие своите скрити и потенциални ресурси и да се научи да се справя с конфликтите в отношенията, проблемните поведения, затормозяващите чувства, преживяни страдания.

Семейният консултант

Семейният консултант партнира на семейството или на неговите отделни членове да изследват своите мисли и изразяват свободно чувствата, емоциите, преживявания и желанията си. Системният подход дава възможност да се оценят и уважат потребностите на всеки един член на семейството.
С помощта на семейния консултант се откриват и разбират преживяванията и гледната точка на останалите семейни членове, дава се възможност да се оценят и уважат потребностите на всеки един член на семейството.

Едно от най – важните неща, които се случват по време на консултирането е, че успяваме да чуем и да си дадем сметка за преживяванията на другия, да се поставим на негово място, да „влезем в неговите обувки“, което спомага за пречупване на омагьосания кръг от обвинения и критика.
Ролята на семейния консултант е да даде различен поглед на отношенията и на поведението на всеки един член от семейството.


Семейният консултант не дават директни съвети, защото ние вярваме, че семейството знае най-добре кое би му донесло усещането за спокойствие, облекчение, щастие. Семейният консултант не дава оценки, не критикува и не осъжда и не взима страна.

Целта на семейното консултиране е да се изградят и поддържат хармонични отношения, да се развият умения за справяне в конфликтни, кризисни ситуации, да се подобри комуникацията между семейните членове.