Квалификация

Образование и обучения :

2014 – 2016 год. – Магистър по клинична психология – психоаналитична перспектива, Нов български университет, гр. София

2014 – 2016 год. –  Психодрама асистент – “Психодраматична работилница” към Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия “ Бернхард Ахтерберг“, гр. София

2014 – 2017 год. – Семеен консултант – Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия “ Бернхард Ахтерберг“, гр. София

2009 – 2011 год. – Завършенена група за личен опит чрез метода психодрама  – „DIA – център за психологическо консултиране и групови тренинги“, гр. София

2009 – 2013 год. – Бакалавър по клинична психология, Нов български университет, гр. София

сертификат
диплома

Допълнителни сертификати и практики:

2018 год. – Психолог в частно основно училище „Д – р Петър Берон“, гр. София

2017 год. – „Психодрама и действени методи в работата с групи от юноши“ –   Д-р Фабиaн Блобел , гр. София

2012 – 2016 год. – Стажант – психолог в Психиатрична клиника ВМА – гр. София

2014 год.Социален работник  в кризисен център за деца и жени, пострадали от домашно насилие „Света Петка“, Фондация „Асоциация Анимус“, гр. София

2014 год. – Обучение „Осигуряване социална помощ на жертви, преживели трафик“ – Сдружение за прогресивна и отворена комуникация – Министерство на правосъдието на Холандия, гр. София

2013 – 2015 год. – Консултант на гореща телефонна линия за хора, пострадали от насилие –Фондация „Асоциация Анимус“, гр. София

2014 год. – Стажант – психолог в НПО „Глобална инициатива в психиатрията” – гр. София

2012 год. –  Стажант – психолог – „Главна дирекция изпълнение на наказанията“, гр. София

2012 год. – Стажант – психолог – 39 ОДЗ, гр. София

удостоверение