Тинейджъри

Тинейджъри

Юношеството е един от най – динамичните и трудни периоди – както за самия юноша, така и за родителите или близките около него.

Един от основните проблеми, с който се сблъскват родителите, това е промяната в поведението. 

Този период изисква генерална трансформация на взаимоотношенията родители / юноша. 

Можем да помогнем на тинейджърите да разберат себе си и да преминат по – лесно и успешно към следващия етап в своя живот.

Ако самия Вие сте тинейджър, чувствате се неразбран, объркан, самотен, имате нужда и желание да споделите, можете да се свържете с мен.


Ако сте родител и имате притеснения, свързани с промененото поведение на Вашия юноша, може да се свържете с мен.


Едни от най – честите поводи за консултирането на тинейджъри са:

 • Cоциална изолация, липса на приятели
 • Депресивни състояния, чувство, че никой не го разбира
 • Ниска самооценка
 • Говорене или склонност към самоубийство, самонараняване
 • Нарушения в комуникацията родител / тинейджър
 • Хранителни разстройства
 • Несподелена любов
 • Занемаряване на ученето, изоставане и отпадане от обучението
 • Проявява на агресивно поведение
 • Бягства от училище, дома
 • Участване в побоища, скандали
 • Участване в противообществени групи – кражби, обири, организирани групови престъплени
 • Неуместно сексуално поведение
 • Различни видове зависимости – наркотици, хазарт, компютри, алкохол
v
v
v