психологическо консултиране

гр. София, бул. Васил Левски 121, тел. 0892 97 77 80

Какво да очаквам ?

Първата среща с психолог понякога е свързана с различни опасения, фантазии и може да предизвика тревога и напрежение у някои хора.

Първата сесия е по – скоро опознавателна.

Клиентът излага причините, които са го довели до това консултиране, трудностите и страданията в настоящия му живот, както и това, което иска да постигне и промени.

Цел на консултирането

Посещенията при психолог са начин да направите нещо полезно за самите себе си. Преди всичко това е време отделено на грижа за самите вас, за споделяне и разтоварване на натрупаното страдание.

Психологическата работа помага да разпознаем това, което не разбираме в нашето страдание.

В процеса на работа човек се научава да:

• намира нови решения

• да научава нови начини за справяне

• излезе от омагьосания кръг на повтарящи се грешки

• разпознава и изразява своите емоции, чувства, страхове

• намери обяснение защо се случва, това което преживява

• открива неизвестни части от себе си, скрити таланти, възможности


Психологическото консултиране е подходящо за хора, които:

• срещат трудности в междуличностните взаимоотношения или в екзистенциалния живот

• искат да се развиват, не са съгласни да останат на едно място

• стремят се сами да бъдат създатели на живота си

• имат въпроси, които остават без отговор

• имат тежки, травматични преживявания и др.

• срещат трудности в междуличностните взаимоотношения или в екзистенциалния живот

• искат да се развиват, не са съгласни да останат на едно място

• стремят се сами да бъдат създатели на живота си

• имат въпроси, които остават без отговор

• имат тежки, травматични преживявания и др.


За посещението при психолог може да има много причини. 

Разбира се всеки човек идва със своята собствена история и всичко е строго индивидуално. Именно за това подходът към всеки един клиент е уникален.

Ето примери за някои от най-честите въпроси и заявки, с които хората посещават кабинета на психолога.


повече

Примери за някои въпроси и заявки, с които хората посещават психолог.

• Не мога да намеря път в живота си, не виждам смисъл да живея.

• Влизам в конфликтни, проблемни взаимоотношения. Как да променя това ?

• Защо избирам винаги неподходящия партньор?

• Постоянно плача, дори и за най – малкото, искам да променя това.

• Имам нужда да държа всичко под контрол.

• Преживял съм тежки моменти – смърт на близък, катастрофа, не мога да се оттърся от това.

• Как мога да приема и да простя грешките си?

• Пренебрегвам личните си потребности и се влияя от мнението на другите.

• Непрекъснато се ядосвам, дори за най-малкото нещо, без видима причина!

• Преживях тежка раздяла, не мога да продължа напред.

• Имам дом, семейство, добър партньор и добри деца, хубава работа. Защо не съм щастлив?

• Никой не ме забелязва, все едно не съществувам!

• Злоупотребявам с алкохол /наркотици /храна /хазарт, как да спра ?

Страхувам се да излизам от къщи, да оставам сам.

• Mисля, че съм болен от нещо, направих всякакви изследвания и всичко е наред.

• Имам странни мисли, повтарящи се ритуали.

Какво получавам, когато отида на психолог?

Психологическото консултиране е двустранен процес на взаимно напасване и изграждане на терапевтична връзка. Тя е основа за успешната психологическа подкрепа.

Първата среща е важна както за психолога, за да може той да прецени ситуацията, така и за клиента, за да може да усети как се чувства, да оцени професионалиста и да зададете всички въпроси, които иска.

На първата консултация се поставя т. нар. рамка на консултирането.

Това са примери за някои въпроси, които може да бъдат изяснени по време на първата среща:

Какво е обучението на психолога ? 


Какъв тип консултиране той практикува?

Колко време продължават сесиите?

Колко често се провеждат сесиите?

Каква е цената на сесиите?

Как се отменя сесия?

Основнит правила, които се спазват са:

– конфиденциалност
– неосъждане
– безпристрастност
– без критикуване

Отсносно психолога:

Сесиите са споделено време с още някой, който няма да Ви дава директни съвети, няма да съди Вашето поведение и решения.

Психологът ще ви съпътства в това пътуване към вас самите, така че да намерите подходящо решение за конкретния случай.

Един от най – важните компоненти за успешна психологическа работа – това
 е 
терапевтичният съюз.

Връзката на доверие, която се ражда и развива между психолога и клиента е необходима основа за това пътуване.

В нея се изгражда възможността клиентът да говори интимно за своето страдание, за екзистенциалните си трудности и въпроси,  за своите страхове, подтиснати емоции и много други теми.

За да стане възможен този процес, психологът е придобил необходими качества като активно, качествено слушане, емпатия, неосъдителност, некритичност, конфиденциалност, способност да разграничи собствените преживявания и емоции от тези на клиента си.


Всичко това е предшествано от един некратък път на работа – не само теоретична, но най – вече терапевтична.

Психологът също така работи със себе си и със своите собствени преживявания и страхове в личната си терапия и под професионална супервизия.