За мен

Здравейте!

Николета Николова психолог

Аз съм Николета и съм психолог. Привърженик съм на дълбинната психология и начинът, по който работя разглежда проблемите именно в дълбочина.

В работата си използвам психоаналитична парадигма, както и методи от психодрама и фамилно консултиране.

Член съм на дружеството на психолозите в България. Към момента имам частна практика в “Интра – Център за психологическо консултиране”.

Вярвам, че психотерапията е едно търсене, преоткриване и най – вече пътуване към истинската същност на човек. Аз ще Ви партнирам в този път, така че да се чувствате по – уверени, да развиете вътрешна сила и стабилност, да излезнете от омагьосания кръг на повтарящи се грешки. Смятам, че отговорите на повечето въпроси се намират в нас самите и съм готова да Ви помогна да ги откриете.

Вярвам, че за да успее човек да изгради и качествени взаимоотношения с околните, преди това е необходимо да се пребори със собствените страхове, предразсъдъци, да се научи да живее в хармония със себе си, да се наслаждава на собствената си компания.

Работата ми с клиенти обхваща широк спектър от психологически проблеми. Голяма част от клиентите ми са психически здрави хора, които претърпяват екзистенциални кризи в хода на живота.

Кабинет

Квалификация

2016 год – до момента – Психолог на частна практика

2018 год. – Психолог в частно основно училище „Д-р Петър Берон“, гр. София

2017 год. – „Психодрама и действени методи в работата с групи от юноши“ – Д-р Фабиaн Блобел , гр. София

2012 – 2016 год. – Стажант – психолог в Психиатрична клиника ВМА – гр. София

2014 год.Социален работник  в кризисен център за деца и жени, пострадали от домашно насилие „Света Петка“, Фондация „Асоциация Анимус“, гр. София

2014 год. – Обучение „Осигуряване социална помощ на жертви, преживели трафик“ – Сдружение за прогресивна и отворена комуникация – Министерство на правосъдието на Холандия, гр. София

2013 – 2015 год. – Консултант на гореща телефонна линия за хора, пострадали от насилие – Фондация „Асоциация Анимус“, гр. София

2014 год. – Стажант – психолог в НПО „Глобална инициатива в психиатрията” – гр. София

2012 год. –  Стажант – психолог – „Главна дирекция изпълнение на наказанията“, гр. София

2012 год. – Стажант – психолог – 39 ОДЗ, гр. София

Сертификат за психология на Николета Николова
Диплома за психология на Николета Николова

Обучение и квалификация:

2014 – 2016 год. – Магистър по клинична психология – психоаналитична перспектива, Нов български университет, гр. София

2014 – 2016 год. –  Психодрама асистент – “Психодраматична работилница” към Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия “ Бернхард Ахтерберг“, гр. София

2014 – 2017 год. – Семеен консултант – Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия “ Бернхард Ахтерберг“, гр. София

2009 – 2011 год. – Завършенена група за личен опит чрез метода психодрама  – „DIA – център за психологическо консултиране и групови тренинги“, гр. София

2009 – 2013 год. – Бакалавър по клинична психология, Нов български университет, гр. София

Удостоверение за психолог на Николета Николова