Семейно консултиране

Семейно консултиране

“ …за да може един човек изцяло да се свърже с друг, първо трябва да се е свързал със себе си.

Ако не можем да приемем собственото си усамотение, то тогава ще използваме другия като щит срещу самотата си.“

Ървин Ялом

Какво е семейно консултиране?

Това е психотерапевтичен метод, насочен към работа с двойки и семейства. Този подход е разработен специално за достигане до взаиморазбиране и разрешаване на конфликтни ситуации.

Семейният консултант партнира на семейството или на неговите отделни членове да изследват своите мисли и изразяват свободно чувствата, емоциите, преживявания и желанията си.

Семейното консултиране помага в ситуации на:

» Конфликти в двойката

» Затруднено общуване

» Сексуални проблеми

» Развод или раздяла

» Ревност

» Изневяра

» Насилие в двойката

» Конфликти с децата

» Липса на взаиморазбиране

» Обиди, разочарования

» Откриване на нов смисъл в живота след развод

» Повторен брак

» Намеса на роднини във взаимоотношенията

Целта на консултирането е да се изградят и поддържат хармонични отношения, да се развият умения за справяне в конфликтни ситуации, да се подобри комуникацията между семейните членове.