Тийнейджъри

Психологическо консултиране на тийнейджъри

Юношеството е един от най – динамичните и трудни периоди – както за самия юноша, така и за родителите или близките около него.

Ако самия Вие сте тийнейджър, чувствате се неразбран, объркан, самотен, имате нужда да споделите, можете да се свържете с мен.

Ако сте родител и имате притеснения, свързани с промененото поведение на Вашия юноша, може да се свържете с мен.

Най – честите поводи за
консултирането на тийнейджъри са:

» Социална изолация, липса на приятели

» Депресивни състояния, чувство, че никой не го разбира

» Ниска самооценка

» Говорене или склонност към самоубийство, самонараняване

» Проблеми в комуникацията с родителите

» Хранителни разстройства

» Несподелена любов

» Занемаряване на ученето, изоставане и отпадане от обучението

» Проявява на агресивно поведение

» Бягства от училище, дома

» Участване в побоища, скандали, противообществени групи

» Неуместно сексуално поведение

» Различни зависимости – наркотици, хазарт, компютри, алкохол

Консултирането би могло да помогне на тийнейджърите да разберат себе си по – добре , да преминат по – успешно към следващия етап в живота си.